Article

Article title CONCEPTUAL MODEL OF KNOWLEDGE REPRESENTATION IN THE CONSTRUCTING INTELLIGENT INFORMATION SYSTEMS
Authors V.V. Bova
Section SECTION III. ARTIFICIAL INTELLECT AND INDISTINCT SYSTEMS
Month, Year 07, 2014 @en
Index UDC 004.822
DOI
Abstract Intelligent information system developing approach in integrated model of knowledge, in particular knowledge of educational portals in which the ontology is used for organizing and integrating heterogeneous knowledge and information resources in a single information space and support for the organization collaborative intellectual activity in a distributed learning environment is discussed in the article. Educational portals provide a knowledge representation of the information resources of knowledge (in the form of a network of knowledge and data), search and ontology-driven navigation. This approach will improve the efficiency of access and processing of loosely coupled heterogeneous information provided on educational portals of knowledge. The structure of support processes with knowledge of the educational portal, based on the integration of three components: model of knowledge representation, business process model describing interrelation of information and functional elements of the portal and knowledge management system. The architecture of the system, which supports the search and processing of data and knowledge. Information base is an educational portal metaontology, which highlighted the basic ontology independent of domain knowledge and objective ontology.

Download PDF

Keywords Model of knowledge representation; ontology; knowledge portal; knowledge management system; information systems; Semantic Web.
References 1. Gavrilova T.A. Ontologicheskiy podkhod k upravleniyu znaniyami pri razrabotke korporativnykh informatsionnykh sistem [Ontological approach to knowledge management in the development of corporate information systems], Novosti iskusstvennogo intellekta [News of Artificial Intelligence], 2003, No. 2, pp. 24-29.
2. Zaporozhets D.Yu., Kravchenko Yu.A., Lezhebokov A.A. Sposoby intellektualnogo analiza dannykh v slozhnykh sistemakh [Methods of data mining in complex systems], Izvestiya Kabardino-Balkarskogo nauchnogo tsentra RAN [Journal Kabardino-Balkar Scientific Centre RAS], 2013, No. 3, pp. 52.
3. Kravchenko Yu.A., Bova V.V. Nechetkoe modelirovanie raznorodnykh znaniy v intellektualnykh obuchayushchikh sistemakh [Fuzzy modeling of heterogeneous knowledge in intelligent tutoring systems], Otkrytoe obrazovanie [Open Education], 2013, No. 4 (99), pp. 70-74.
4. Bova V.V., Kureychik V.V., Nuzhnov E.V. Problemy predstavleniya znaniy v integrirovannykh sistemakh podderzhki upravlencheskikh resheniy [The problem of representation of knowledge in integrated systems to support management decisions], Izvestiya YuFU. Tekhnicheskie nauki [Izvestiya SFedU. Engineering Sciences], 2010, No. 7 (108), pp. 107-113.
5. Lezhebokov A.A., Gladkov L.A. Avtomatizirovannoe rabochee mesto prepodavatelya s intellektualnoy podderzhkoy [The automated workplace of the teacher with intellectual support], Programmnye produkty i sistemy [Software and Systems], 2005, No. 4, pp. 12.
6. Kureychik V.M. Osobennosti postroeniya sistem podderzhki prinyatiya resheniy [Features of construction of systems of support of decision making], Izvestiya YuFU. Tekhnicheskie nauki [Izvestiya SFedU. Engineering Sciences], 2012, No. 7 (132), pp. 92-98.
7. Tuzovskiy A.F., Chirikov S.V., Yampolskiy V.Z. Sistemy upravleniya znaniyami (metody i tekhnologii) [The knowledge management system (methods and techniques)]. Tomsk: Izd-vo NTL, 2005, 260 p.
8. Rodzin S.I. Vychislitelnyy intellekt: nemonotonnye logiki i graficheskoe predstavlenie znaniy [Computational intelligence: nonmonotonic logic and graphical representation of knowledge], Programmnye produkty i sistemy [Software and Systems], 2002, No. 1, pp. 20-22.
9. Bova V.V. Modelirovanie oblasti znaniy v sistemakh podderzhki prinyatiya resheniy dlya nepreryvnogo professionalnogo obucheniya [Modeling the field of knowledge systems, decision support for continuous professional training], Izvestiya YuFU. Tekhnicheskie nauki [Izvestiya SFedU. Engineering Sciences], 2009, No. 4 (93), pp. 242-248.
10. Kureychik V.V., Sorokoletov P.V., Shcheglov S.N. Analiz sovremennogo sostoyaniya avtomatizirovannykh sistem priobreteniya i predstavleniya znaniy [Analysis of the current state of the automated systems of the acquisition and knowledge representation], Izvestiya YuFU. Tekhnicheskie nauki [Izvestiya SFedU. Engineering Sciences], 2008, No. 9 (86), pp. 120-125.
11. Kravchenko Yu.A. Sintez raznorodnykh znaniy na osnove ontologiy [The synthesis of heterogeneous knowledge based on ontologies], Izvestiya YuFU. Tekhnicheskie nauki [Izvestiya SFedU. Engineering Sciences], 2012, No. 11 (136), pp. 216-221.
12. Bova V.V., Kureychik V.V., Nuzhnov E.V. Problemy predstavleniya znaniy v integrirovannykh sistemakh podderzhki upravlencheskikh resheniy [The problem of representation of knowledge in integrated systems to support management decisions], Izvestiya YuFU. Tekhnicheskie nauki [Izvestiya SFedU. Engineering Sciences], 2010, No. 7 (108), pp. 107-113.
13. Kravchenko Yu.A., Markov V.V. Ontologicheskiy podkhod formirovaniya informatsionnykh resursov na osnove raznorodnykh istochnikov znaniy [Ontological approach of formation of information resources on the basis of different sources of knowledge], Izvestiya YuFU. Tekhnicheskie nauki [Izvestiya SFedU. Engineering Sciences], 2013, No. 7 (144), pp. 116-120.
14. Polkovnikova N.A., Kureychik V.M. Razrabotka modeli ekspertnoy sistemy na osnove nechyotkoy logiki [Development of model of expert systems based on fuzzy logic], Izvestiya YuFU. Tekhnicheskie nauki [Izvestiya SFedU. Engineering Sciences], 2014, No. 1 (150), pp. 83-92.

Comments are closed.