Article

Article title ANTI-SLIPAGE CONTROL SYSTEMS FOR RAILWAY ROLLING STOCK
Authors A.N. Popov, I.A. Radionov
Section SECTION III. THE SECURITY OF COMPLEX SYSTEMS
Month, Year 08, 2014 @en
Index UDC 681.51
DOI
Abstract In the paper we explore the urgent problem of traction control design for system “traction drive, wage wheels and surface of track”. In this object there are process of wheel slippage, which represents an excessive slippage of the wheelset relative to the rail surface. This process affect locomotive traction properties as well as increase a wear of wage wheels and rail surface. Main modern methods, that were used for this problem solution, base on increasing of friction factor at “wheel-track” contact point; and monitoring of wage wheels rotation angular velocity acceleration; this approach allows estimating the development of slippage phenomena. The methods used are not capable of forming the maximum torque traction in changing the coefficient of friction. The problem of synthesis of control algorithms in such systems can be successfully solved by using a synergistic approach, based on the principles of self-directed and controlled decomposition of nonlinear systems. In the paper we propose the regulator that keeps the desired speed of wage wheels slippage according the track, which provides implementation of maximum trust mode of operation.

Download PDF

Keywords Slippage; traction control; synergistic control synthesis; rolling stock.
References 1. Garg V.K., Dukkipati V.R. Dynamics of Railway Vehicle Systems. Academic Press, 1984, 407 p. (Russ. ed.: Garg V.K., Dukkipati R.V. Dinamika podvizhnogo sostava. Moscow: Transport, 1988, 391 p.)
2. Verbek G. Sovremennye predstavleniya o stseplenii i ego ispol'zovanii [Modern ideas about the clutch and its use], Zheleznye dorogi mira [Railways of the world], 1974, No. 4, pp. 28-53.
3. Isaev I.P., Luzhnov Yu.M. Problemy stsepleniya koles lokomotiva s rel'sami [The problem of adhesion of the wheels of the locomotive and rails]. Moscow: Mashinostroenie, 1985, 238 p.
4. Kogan A.Ya. Vzaimodeystvie kolesa i rel'sa pri kachenii [The interaction of wheel and rail rolling], Vestnik VNIIZhT [Vniizht Bulletin], 2004, No. 5, pp. 33-40.
5. Markov D.P. Vzaimosvyaz' koeffitsienta treniya s proskal'zyvaniem v usloviyakh vzaimodeystviya kolesa s rel'som [The correlation coefficient of friction with slip-in terms of the interaction between wheel and rail], Vestnik VNIIZhT [Vniizht Bulletin], 2003, No. 3, pp. 31-33.
6. Sharpan E.N. Primenenie metoda akusticheskoy emissii dlya issledovaniya protsessa formirovaniya stsepnykh kharakteristik kontakta koleso–rel's [The use of acoustic emission method for the study of the process of forming the coupling characteristics of the contact wheel-rail], Vestnik VNIIZhT [Vniizht Bulletin], 2005, No. 5, pp. 31-35.
7. Samme V.G. Novye rezul'taty v teorii stsepleniya lokomotiva [New results in the theory of coupling of locomotive], Transport Rossiyskoy Federatsii [The Transport of the Russian Federation], 2010, No. 3 (28), pp. 14-16.
8. Kolpakhch'yan P.G. Adaptatsionnoe upravlenie asinkhronnym tyagovym privodom magistral'nykh elektrovozov [Adaptive management of asynchronous traction drive electric locomotives]. Rostov-on-Don: Izd-vo zhurn. «Izv. vuzov Sev.-Kavk. region», 2006, 131 p.
9. Kovalev R.V., Matyushkov S.Yu., Pugachev A.A., Rogovtsev G.V., Fedyaeva G.A. Sovershenstvovanie sistemy upravleniya tyagovym elektroprivodom gruzovogo lokomotiva [The improvement of the management system of the traction electric freight locomotive], Izvestiya Tul'skogo gosudarstvennogo un-ta [Proceedings of Tula State University], 2010, No. 3, Part 2, pp. 109-114.
10. Kolesnikova A.A. Sinergeticheskaya teoriya upravleniyayu [Synergetic control theory]. Moscow: Energoatomizdat, 1994, 344 p.
11. Kolesnikov A.A. Sinergeticheskaya kontseptsiya sistemnogo sinteza: edinstvo protsessov samoorganizatsii i upravleniya [Synergetic concept of system synthesis: the unity of the processes of self-organization and management], Izvestiya YuFU. Tekhnicheskie nauki [Izvestiya SFedU. Engineering Sciences], 2006, No. 6 (61), pp. 10-38.
12. Razrabotka kompleksa predotvrashcheniya boksovaniya: otchet o NIR (zaklyuch.) [Development of complex prevent boksovaniya: research report], Rost. gos. un-t. put. soobshch. (RGUPS); ruk. Koropets P.A. Rostov-on-Don, 2000, 53 p. № GR 01.02.00 10888. Inv. № 02.20.00 05443.
13. Veselov G.E., Popov A.N., Radionov I.A. Sinergeticheskoe upravlenie asinkhronnym tyagovym elektroprivodom lokomotivov [Synergistic control of asynchronous traction drive locomotives], Izvestiya RAN. Teoriya i sistemy upravleniya [Journal of Computer and Systems Sciences International], 2014, No. 4, pp. 123-137.

Comments are closed.