Article

Article title SYNTHESIS AND STUDY OF ZIRCONIUM-BEARING POLYANILINE
Authors T.A. Moiseeva, Y.N. Shishlyanikova, T.N. Myasoedova
Section SECTION II. NANOMATERIALS
Month, Year 09, 2014 @en
Index UDC 54.057: 54.06: 546.831:547:681
DOI
Abstract Polymers applicability in various branches of electronic engineering is herein covered. Polyaniline and polyaniline-based composites are shown to be the most perspective. Oxidative aniline polymerization is applied to prepare polyaniline and polyaniline/zirconia composite. Optical absorption spectra are obtained to define polyaniline and polyaniline/zirconia forms. The optical absorption spectra analysis results show that the prepared polyaniline and polyaniline/zirconia composite take the form of the deprotonated emeraldine base. The thermostatting time effect on polyaniline and polyaniline/zirconia composite is examined. The optimal thermostatting time is found to be 22 hours, and further time increase does not have an effect on structural properties of the resulting materials. On the basis of resulting materials, glass-substrate cast films are formed. Surface morphology research is done involving scanning electron microscopy. It is demonstrated that polyaniline has a granular structure and zirconium particles on the surface of polyaniline / zirconia composite films are monoclinic.

Download PDF

Keywords Polyaniline; a composite of polyaniline; emeraldina form; polymerization of aniline; optical absorption spectrums.
References 1. Vasil'eva I.S. Fermentativnyy sintez, struktura i svoystva elektroprovodyashchego polianilina:
Avtoref. dis. … kand. khim. nauk [Enzymatic synthesis, structure and properties of conductive
polyaniline. Abstract: cand. of chem. sc. diss.]. Moscow, 2010, 27 p.
2. Guseva M.A. Polimerizatsiya anilina v prisutstvii polimernykh sul'fokislot, struktura i svoystva
obrazuyushchegosya polianilina: Avtoref. dis. … kand. khim. nauk [Polymerization of aniline
in the presence of polymeric sulfonic acids, structure and properties of the resulting
polyaniline: Abstract: cand. of chem. sc. diss.]. Moscow, 2006, 27 p.
3. Shishov M.A. Samoorganizuyushchiesya sloi polianilina i ikh primenenie v elektronike [Self-
organizing layers of polyaniline and their application in electronics], Molodoy uchenyy [Young
Scientist], 2012, No.11, pp. 4-13.
4. Men'shikova I.P., Pyshkina O.A., Men'shikov E.A., Nasybulin E.N., Milakin K.A., Levon K.,
Sergeev V.G. Struktura i svoystva kompozitsionnykh materialov na osnove polianilina i
naylona-6 [Structure and properties of composite materials based on polyaniline and nylon-6],
Vysokomolekulyarnye soedineniya . Seriya A [High-molecular compounds. Series A], 2009,
Vol. 51, No. 6, pp. 1008-1015.
5. Men'shikova I.P. Kompozitsionnye materialy na osnove polianilina i poliamidnykh matrits,
ikh struktura i svoystva: Dis. ... kand. khim. nauk [Composite materials based on polyaniline
and polyamide matrices, their structure and properties: Cand. of chem. sc. diss.]. Moscow,
2009, 162 p.
6. Matnishyan A.A., Akhnazaryan T.L., Abagyan G.V., Badalyan G.R., Petrosyan S.I., Kravtsova
V.D. Sintez i issledovanie nanokompozitov polianilina s okislami metallov [Synthesis and
study of nanocomposites of polyaniline with metal oxides], Fizika tverdogo tela [Solid State
Physics], 2011, Vol. 53, No. 10, pp. 1640-1644.
7. Petrov V.V., Plugotarenko N.K., Korolev A.N., Nazarova T.N. Tekhnologiya formirovaniya
nanokompozitnykh materialov zol'-gel' metodom [The technology of forming the
nanocomposite sol-gel method]. Taganrog: Izd-vo TTI YuFU, 2011, 156 p.
8. Rajeev Jain, Dinesh C. Tiwari, Swati Shrivastavaa. A Sensitive Voltammetric Sensor Based
on Synergistic Effect of Polyaniline and Zirconia Nanocomposite Film for Quantification of
Proton Pump Inhibitor Esomeprazole, Journal of the Electrochemical Society, 2014, Vol. 161,
No. 4, pp. 39-44.
9. Patent № 2323228, 31.12.2003 [Patent No. 2323228, 31.12.2003].
10. Nekrosov A.A. Spektroelektrokhimicheskie protsessy v polimernykh sloyakh dlya registratsii,
otobrazheniya i preobrazovaniya opticheskoy informatsii: Avtoref. dis…. dra khim. nauk
[Spectroelectrochemical processes in polymer layers for recording, display and convert the op-
tical information: Abstract: cand. of chem. sc. diss.]. Moscow, 2011, 58 p.
11. Kompan M.E., Sapurina I.Yu., Shishov M.A. Nablyudenie kraevoy fotolyuminestsentsii
organicheskogo poluprovodnika – polianilina [Observation of the edge photoluminescence of
organic semiconductor – polyaniline], Fizika tverdogo tela [Solid State Physics], 2013,
Vol. 55, No. 6, pp. 1221-1224.
12. Shramchenko I.E. Sintez i svoystva tonkikh plenok na osnove oksidov tsirkoniya, titana i svintsa:
Avtoref. dis. … kand. khim. nauk [Synthesis and properties of thin films based on oxides of zir-
conium, titanium and lead: Abstract: cand. of chem. sc. diss.]. Voronezh, 2006, 24 p.
13. Available at: http://promchim.com/rus/articles/zro2sv (accessed 26 August 2014).

Comments are closed.