Article

Article title NITROGEN DIOXIDE SENSOR PRODUCTION ENGINEERING BASED ON COBALT-CONTAINING POLYACRYLONITRILE
Authors T.A. Bednaya, T.V. Semenistaya
Section SECTION III. NANOSYSTEMS TECHNOLOGY
Month, Year 09, 2014 @en
Index UDC 621.315.592:539.217.5:541.64:519.25
DOI
Abstract Neural network modeling of the relationship between gas-sensitivity coefficient and technological parameters of cobalt-containing polyacrylonitrile (PAN) films process is run. Mathematical simulation using a multilayer perceptron contributes to prove that within the cobalt-containing PAN film formation rising of the IR-annealing point of the second stage results in the maximum gas-sensitivity coefficient to nitrogen dioxide for the solution-produced samples with low content cobalt compounds in the films forming solution. Optimal technological formation parameters for cobalt-containing PAN nanocomposite films are determined. Laboratory samples of nitrogen dioxide sensors over-performing the ones mentioned in the references are produced. Artificial neural network operating quality is defined by a mean square prediction error of property values within the training set st by the correlation coefficient between predicted and experimental property values within the training sample R and a mean square prediction error within the control set sv: st = 0,14; sv = 0,16; R = 0,89.

Download PDF

Keywords Polyacrylonitrile; neural network modeling; electrically-conductive organic polymers; gas-sensitivity material; technological parameters; gas sensor.
References 1. Toropov A.A. QSPR modelirovanie temperatur steklovaniya poliarilenoksidov [QSPR modeling of the glass transition temperatures of polyaminoacids], Zhurnal strukturnoy khimii [Journal of structural chemistry], 2004, Vol. 45, No. 4, pp. 741-747.
2. Konovalenko S.P., Bednaya T.A., Semenistaya T.V., Petrov V.V., Maraeva E.V. Razrabotka tekhnologii polucheniya nepodogrevnykh sensorov gaza na osnove poliakrilonitrila dlya gibridnykh sensornykh sistem [The development of technology for nepokorennyh gas sensors based on polyacrylonitrile for hybrid sensor systems], Inzhenernyy Vestnik Dona [Journal of Engineering Don], 2012, No. 4/2, pp. 5. Available at: http://www.ivdon.ru/magazine/archive/n4p2y2012/1356.
3. Semenistaya T.V., Petrov V.V., Bednaya T.A. Energoeffektivnye sensory gazov na osnove nanokompozitnykh organicheskikh poluprovodnikov [Energy efficient gas sensors based on nano-composite organic semiconductors]. Taganrog: Izd-vo YuFU, 2013, 120 p.
4. Muratov D.G., Bagdasarova K.A., Karpacheva G.P., Zemtsov L.M., Krapukhin V.V. Issledovanie elektricheskikh svoystv IK-pirolizovannogo poliakrilonitrila [Study of electrical properties of IR-paralizovannoj polyacrylonitrile], Trudy IV Rossiysko-Yaponskogo seminara
«Perspektivnye tekhnologii i oborudovanie dlya materialovedeniya, mikro- i nanoelektroniki» [Proceedings of the IV Russian-Japanese workshop "advanced technologies and equipment for materials science, micro- and nanoelectronics"]. Astrakhan', 2006, pp. 331-336.
5. Kozlov V.V., Karpacheva G.P., Petrov V.S., Lazovskaya E.V. Osobennosti obrazovaniya sistemy polisopryazhennykh svyazey poliakrilonitrila v usloviyakh vakuuma pri termicheskoy obrabotke [Features of the education system of conjugated ties polyacrylonitrile in vacuum conditions during heat treatment], Vysokomolekulyarnye soedineniya. Seriya A [High-molecular Compounds. Series A], 2001, Vol. 43, No. 1, pp. 1-7.
6. Kruglov V.V., Borisov V.V. Iskusstvennye neyronnye seti. Teoriya i praktika [Artificial neural network. Theory and practice]. Moscow: Goryachaya liniya-Telekom, 2001, 382 p.
7. Bednaya T.A., Konovalenko S.P., Semenistaya T.V., Petrov V.V., Korolev A.N. Gazochuvstvitel'nye elementy sensora dioksida azota i khlora na osnove kobal'tsoderzhashchego poliakrilonitrila [Gas sensitive elements of the sensor nitrogen dioxide and chlorine-based cobalt containing polyacrylonitrile], Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Elektronika [News of higher educational institutions. Electronics], 2012, No. 4 (96), pp. 66-71.
8. Konovalenko S.P. Razrabotka tekhnologii izgotovleniya i issledovanie kharakteristik nepodogrevnykh sensorov gazov na osnove kobal't- i med'soderzhashchego poliakrilonitrila: Dis. … kand. tekhn. nauk [Development of manufacturing technology and research characteristics nepokorennyh gas sensors based on cobalt- and copper-containing polyacrylonitrile. Cand. eng. sc. diss.]. Taganrog, 2013.
9. Lu Pin. Razrabotka tekhnologii izgotovleniya i issledovanie kharakteristik sensorov dioksida azota i khlora na osnove plenok poliakrilonitrila: Dis. … kand. tekhn. nauk [The development
of technology and the study of the characteristics of the sensors of nitrogen dioxide and chlorine-based films of polyacrylonitrile. Cand. eng. sc. diss.]. Taganrog, 2012.

Comments are closed.