Article

Article title SPECIAL-PROCESSOR FOR THE FORMATION OF THE DESCRIPTION OF OBJECTS IN THE COMPOSITION OF THE SUBSYSTEM OF THE RECONSTRUCTION OF 3D- MODELS IN THE COMPUTER TOMOGRAPHY
Authors Babkov V.S.
Section .
Month, Year 02, 2008 @en
Index UDC
DOI
Abstract

Download PDF

Keywords
References 1. Бабков В.С. Реконструкція 3D-моделей органів в комп’ютерній томографії при обмеженому об’ємі вхідних даних. Наукові праці ДонНТУ. Серія “Проблеми моделювання та автоматизації проектування динамічних систем”. Випуск 52 – Донецьк: ДонНТУ, 2002. – 100 - 105 с.
2. http://medical.nema.org, DICOM standart 2007 (01.12.07)
3. Бабков В.С. Застосування сплайнів для подання контурів в методах обробки томографічних зображень. Наукові праці Донецького національного технічного університету, Серія “Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка”, Випуск 70. 2003. – 30-38 с.
4. Farrell E.J. et al. Graphical 3D Medical Image Registration and Quantification. J-Med-Sys 1997 Jun, VOL: 21 (3), р. 155-72
5. Прэтт У. Цифровая обработка изображений в 2-х т.: Пер. с англ. – М.: Мир, 1982.
6. Вежневец В., Вежневец А., Конушин А. Курс «Введение в компьютерное зрение». – М.: МГУ ВМК Graphics & media lab, 2006.

Comments are closed.