Article

Article title THE STRUCTURAL APPROACH TO A CHOICE OF FREQUENCY OF DIGITIZATION OF SIGNALS OF GAUGES AND ACTUATION MECHANISMS IN CONTROL SYSTEMS
Authors L.K. Samoilov
Section SECTION I. AUTOMATION AND CONTROL
Month, Year 02, 2015 @en
Index UDC 621.82
DOI
Abstract In article the structural approach to a choice of value of frequency of digitization of signals of gauges and control system actuation mechanisms is offered, when the signal of each i- th gauge (from n possible) takes part in development of an operating signal for j- th executive devices (from s possible) taking into account influence factor; At the heart of the structural approach use of two frequencies of digitization on each of s·n system channels (fjiнd - frequency of digitization from the point of view of an error of imposing of spectra   (γijН) and fjiвd - frequency of digitization from the point of view of a methodical error of restoration (γijМвос)) lays; Each of 2·n·s frequencies of digitization is defined on the basis of the decision of a direct problem of distribution of errors s·n channels concerning errors γijН and γijМвос; total frequency of digitization on each of s·n channels is defined as maximum of pair (fjiв; fjiв), and also can be optimised (fjiвd =fjiвd) as a result of iterative process of redistribution of errors γijН and γijМвос among themselves at a constancy of their sum; Frequency of digitization of i- th gauge (fid) is defined as the maximum frequency of digitization of this gauge on all control paths in which this gauge takes part; At input of signals of gauges in the module of realisation of algorithm of management performance of a condition of frequency rate of frequency of digitization of i-th gauge is necessary for frequency of digitization of the gauge with the minimum frequency, and also equalities of intervals of interrogation of i-th gauge in a cycle of the program of interrogation n gauges, that sometimes demands increase in total frequency of digitization n gauges on 60–80 %; Signals on an input of the module of realisation of algorithm of management should arrive with identical frequency and during the same moment of time that demands generally statement of the device of intermediate restoration of signals of gauges.

Download PDF

Keywords Frequency of digitization; a control system; an error of imposing of spectra; a methodical error of restoration.
References 1. Park Dzh. Makkey S. Sbor dannykh v sistemakh kontrolya i upravleniya. Prakticheskoe rukovodstvo [The data collection systems of control and management. A practical guide]. Moscow: OOO «Gruppa ITD», 2006, 504 p.
2. Denisenko V.V. Komp'yuternoe upravlenie tekhnologicheskim protsessom, eksperimentom, oborudovaniem [Computer process control, experiment, equipment]. Moscow: Goryachaya liniya-Telekom, 2009, 608 p.
3. Tsapenko M.P. Izmeritel'nye informatsionnye sistemy: Struktury i algoritmy, sistemotekhnicheskoe proektirovanie: Ucheb. posobie dlya vuzov [Measuring information systems: Structures and algorithms, engineering design: a textbook for high schools]. Moscow: Energoatomizdat, 1985.
4. Red'kin P.P. Pretsizionnye sistemy sbora dannykh semeystva MSC12xx firmy Texas Instruments: arkhitektura, programmirovanie, razrabotka prilozheniy [Precision data collection system MSC12xx family of Texas Instruments: architecture, programming, application development]. Moscow: Izdatel'skiy dom «Dodeka-KhKhI», 2006, 608 p.
5. Samoylov L.K. Iteratsionnye algoritmy vybora chastoty diskretizatsii analogovykh signalov v tsifrovykh sistemakh upravleniya i kontrolya [The iterative algorithms of a determination of analogue signals sampling frequency in the control and the supervising systems], Izvestiya YuFU. Tekhnicheskie nauki [Izvestiya SFedU. Engineering Sciences], 2012, No. 2 (127), pp. 43-53.
6. Baranov L.A. Kvantovanie po urovnyu i vremennaya diskretizatsiya v tsifrovykh sistemakh upravleniya [The quantization level and the temporal discretization in digital control systems]. Moscow: Energoatomizdat, 1990, 304 p.
7. Maks Zh. Metody i tekhnika obrabotki signalov pri fizicheskikh izmereniyakh [Methods and techniques of signal processing by physical measurements]: V 2-kh tomakh. Vol. 1. Moscow: Mir. 1983, 312 p.
8. Trevis Dzh. LabVIEW dlya vsekh [LabVIEW for everyone]. Moscow: DMK Press: Pribor komplekt, 2005, 544 p.
9. Tsikin I.A. Diskretno-analogovaya obrabotka signalov [Discrete analog signal processing]. Moscow: Radio i svyaz', 1982, 160 p.
10. Samoylov L.K., Palazienko A.A., Sarychev V.V., Tkachenko G.I. Diskretizatsiya signalov po vremeni (praktika, algoritmy) [Sampling of signals in time (practice, algorithms)]. Monografiya. Taganrog: Izd-vo TRTU, 2000, 81 p.
11. Samoylov L.K., Zhukov A.V. Vybor chastoty diskretizatsii real'nykh signalov [The choice of sampling rate real signals], Pribory i sistemy. Upravlenie, kontrol', diagnostika [Instruments and Systems: Monitoring, Control, and Diagnostics], 2009, No. 1, pp. 31-36.
12. Samoylov L.K. Dinamicheskie pogreshnosti analogovykh mul'tipleksorov [Dynamic errors of analogue multiplexers], Izvestiya YuFU. Tekhnicheskie nauki [Izvestiya SFedU. Engineering Sciences], 2011, No. 2 (115), pp. 118-122.
13. Maheshwari R., Bharadia M., Gupta M. Multirate DSP and its technique to reduce the cost of the analog signal conditionary filters, International Journal of Computer Applications, August 2010, Vol. 4, No. 10, pp. 27-34.
14. Crochiere R.E., Rabiner L.R. Interpolation and Decimation of digital signals. A Tutorial Review, Proceedings of the IEEE, March 1981, Vol. 69, No. 3, pp. 300-332.
15. Samoylov L.K. Algoritmy raboty analogovykh interfeysov tsifrovykh sistem upravleniya i kontrolya [Algorithms analogue interfaces of digital systems management and control], Izvestiya Vysshikh uchebnykh zavedeniy. Severo-kavkazskiy region. Tekhnicheskie nauki [University news. North-caucasian region. Technical sciences series], 2012, No. 5 (168), pp. 66-72.
16. Sarychev V.V., Tkachenko M.G., Tkachenko G.I. Realizatsiya programmnogo oprosa pervichnykh preobrazovateley v informatsionno-izmeritel'nykh sistemakh [Implementation of a survey of primary transducers in information-measuring systems], Izvestiya TTI YuFU-Don NTU: Materialy IX Mezhdunarodnogo nauchno-prakticheskogo seminara «Praktika i
perspektivy razvitiya partnerstva v sfere vysshey shkoly» [Proceedings of the TSURE-Dong NTU: Materials of IX International scientific-practical seminar "Practice and prospects of development of partnership in the sphere of higher education"]. Taganrog. Izd-vo TTI YuFU. Kn. 1, 2008, No. 8, pp. 186-193.
17. Sarychev V.V., Tkachenko M.G., Tkachenko G.I. Programmnyy opros v meditsinskikh informatsionno-izmeritel'nykh sistemakh [The program inquire of commutators in medic information-measurement systems], Izvestiya YuFU. Tekhnicheskie nauki [Izvestiya SFedU. Engineering Sciences], 2008, No. 5 (82), pp. 108-112.
18. Samoylov L.K. Vybor taktiruyushchey chastoty analogovykh interfeysov tsifrovykh sistem upravleniya [Selection of a clock frequency analogue interfaces of digital control systems], Trudy konferentsii «Aktual'nye problemy sovremennosti: chelovek, obshchestvo, tekhnika» (APS_12) [Proceedings of the conference "Actual problems of the present: people, society, technology" (APS)]. Taganrog, 2012, Part 3, pp. 47-54.
19. Samoylov L.K. Promezhutochnoe vosstanovlenie signalov datchikov v sistemakh upravleniya [Intermediate recovery of signals of sensors in control systems], Aviakosmicheskoe priborostroenie [Aerospace Instrument-Making], 2013, No. 5, pp. 3-15.
20. Samoylov L.K.,Chernov A.M. Analiticheskoe predstavlenie vosstanavlivayushchego operatora pri interpolyatsii po Lagranzhu [Analytical presentation of the reducing operator interpolation Lagrange], Izvestiya YuFU. Tekhnicheskie nauki [Izvestiya SFedU. Engineering Sciences],
2009, No. 2 (91), pp. 233-236.

Comments are closed.