Article

Article title DOMAIN-SPECIFIC LANGUAGE FOR DESCRIBING DOCUMENTS USED IN INFORMATION SYSTEMS DESIGN
Authors M.A. Zhigalova, A.O. Sukhov
Section SECTION II. COMPUTER ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCE
Month, Year 02, 2015 @en
Index UDC 004.434+004.91
DOI
Abstract In the process of software products development and their maintenance a large number of project documents is created and used. To automate their processing and control of the product requirements referred in the documents, developing tools supporting the work of the analyst in the design of information systems is required. In order to carry out control of each type of requirements individually, it is needed to define the project document sections that describe a particular type of system requirements. To perform such analysis, tools for describing the structure of the analyzed document are required. Visual domain-specific languages can be used as these tools, allowing to perform a description of the document structure in terminology of the domain using graphical interface. The approach to creating such domain-specific language is considered. The language has two levels: the first level allows to determine the total set of documents and the relationships between them, and the second – the structure of each project document separately. The developed domain-specific language can be integrated into a system of support of analyst working in the information systems design process. On the one hand, it will allow based on a set of loaded into the system design documentation to perform their analysis and parsing, presenting each part of the documentation in the form of individual element of the model. On the other hand, using developed language the analyst can describe each part of the design documentation separately, and then generate on their basis uniform text description. The language has a simple graphical notation, therefore it can be used by as IT-specialists and clients who are not professional programmers.

Download PDF

Keywords Design documentation; domain-specific languages; modeling; DSM-platform.
References 1. Agalakova E.Z., Lanin V.V. Predmetno-orientirovannyy yazyk opisaniya struktury i soderzhaniya elektronnykh dokumentov [Domain-specific language for describing structure and content of electronic documents], Sbornik statey Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii «Tekhnologii razrabotki informatsionnykh sistem TRIS 2014» [Collection of articles of International scientific-practical conference "Technologies of information systems development TRIS 2014"]. Taganrog: Izdatel'stvo YuFU, 2014, pp. 70-75.
2. Agalakova E.Z., Lanin V.V., Shuchalova Yu.S. Ontologiya dokumentov, ispol'zuemykh pri proektirovanii informatsionnykh sistem [The ontology of documents used in the design of information systems], Vestnik molodykh uchenykh PGNIU: Sb. nauch. tr. [Bulletin of young scientists of RUSSIA: Collection of yuchih works]. Perm': Permskiy gosudarstvennyy
natsional'nyy issledovatel'skiy universitet, 2014, Issue 4, pp. 253-258.
3. GOST 24.202 80. Trebovaniya k soderzhaniyu dokumenta "Tekhniko-ekonomicheskoe obosnovanie sozdaniya ASU" [State Standard 24.202 80. Requirements to the content of the document "Feasibility study of creating automated"]. Vved. 1981–01–01.
4. GOST 34.201 89. Vidy, komplektnost' i oboznacheniya dokumentov pri sozdanii avtomatizirovannykh system [State Standard 34.201 89. Types, completeness and designation of documents for creation of automated systems]. Vved. 1990–01–01.
5. GOST 34.602 89. Tekhnicheskoe zadanie na sozdanie avtomatizirovannoy sistemy [State Standard 34.602 89. The technical project on creation of the automated system]. Vved. 1990–01–01.
6. Zhigalova M.A., Sukhov A.O. Validatsiya proektnoy dokumentatsii na osnove predmetno-orientirovannogo yazyka [Validation of the project documentation on the basis of objectoriented language], Vestnik molodykh uchenykh PGNIU: Sb. nauch. tr. [Bulletin of young scientists of RUSSIA: Collection of scientific papers]. Perm': Permskiy gosudarstvennyy natsional'nyy issledovatel'skiy universitet, 2014, Issue 4, pp. 224-228.
7. Zaboleeva-Zotova A.V., Orlova Yu.A. Avtomatizatsiya protsedur semanticheskogo analiza teksta tekhnicheskogo zadaniya [Automation of procedures of semantic analysis of the text of the technical specifications], Izvestiya Volgogradskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta [News of the Volgograd State Technical University], 2007, Vol. 9, No. 3, pp. 52-55.
8. Zamyatina E.B., Lyadova L.N., Sukhov A.O. Mul'tiyazykovoe modelirovanie s ispol'zovaniem DSM-platformy MetaLanguage [Multilanguage modeling using the DSM-platform MetaLanguage], Informatizatsiya i svyaz' [Informatization and Communication], 2013, No. 5, pp. 11-14.
9. Klyshinskiy E.S. Perspektivnye metody obrabotki proektnoy dokumentatsii [Advanced methods of processing of project documentation], Elektronnye biblioteki: Perspektivnye metody i tekhnologii, elektronnye kollektsii: Trudy XII Vserossiyskoy nauchnoy konferentsii RCDI'2010 [Digital libraries: advanced methods and technologies, digital collections: proceedings of the XII all-Russian scientific conference RCDI'2010]. Kazan': Kazanskiy universitet, 2010, pp. 129-134.
10. Lanin V.V. Intellektual'naya sistema podderzhki raboty analitika pri proektirovanii informatsionnoy sistemy [Intelligent system support analyst in the design of information systems], Nauchno-tekhnicheskiy vestnik Povolzh'ya [Scientific and Technical Volga region Bulletin], 2014, No. 6, pp. 197-199.
11. Orlova Yu.A. Metodika analiza teksta tekhnicheskogo zadaniya [The method of analysis of the text of the technical specifications] Izvestiya Tul'skogo gosudarstvennogo universiteta. Tekhnicheskie nauki [Izvestiya of the Tula State University. Technical Science], 2011, No. 3, pp. 213-220.
12. Panov S.A. Formal'nyy yazyk opisaniya struktury dokumentov i ego interpretatsiya v format metoda komponentnykh tsepey [A formal language for describing the structure of documents and his interpretation of the format method component circuits], Doklady Tomskogo gosudarstvennogo universiteta sistem upravleniya i radioelektroniki [Reports of Tomsk state University of control systems and Radioelectronics], 2014, No. 1 (31), pp. 197-200.
13. RD 50 34.698 90. Avtomatizirovannye sistemy. Trebovaniya k soderzhaniyu dokumentov [The automated control system. Requirements for the content of documents]. Vved. 1992–01–01.
14. Sukhov A.O. Instrumental'nye sredstva sozdaniya vizual'nykh predmetno-orientirovannykh yazykov modelirovaniya [Tools for creating visual domain-specific modeling languages] Fundamental'nye issledovaniya [Fundamental Research], 2013, No. 4 (Part 4), pp. 848-852.
15. Sukhov A.O., Lyadova L.N. An Approach to Development of Visual Modeling Toolkits, Advances in Information Science and Applications. Vol. I & II. Proceedings of the 18th International Conference on Computers (part of CSCC'14), Vol. I. Santorini Island: CSCC, 2014, pp. 61-66.

Comments are closed.