Article

Article title INCREASING THE ALLOCATION POINT SINGULARITIES SCENES RELIABILITY ON NOISY DIGITAL IMAGES
Authors S.V. Kravtsov, E.V. Sivokoz
Section SECTION II. RADIO ENGINEERING, TELECOMMUNICATIONS
Month, Year 08, 2015 @en
Index UDC 621.398
DOI
Abstract The efficiency of the analysis stage of digital television image detector point features in a stationary uncorrelated noise. Two methods to improve the reliability of the isolation characteristics of the scene on digital images under intensive uncorrelated noise. The requirements to ensure the necessary level of signal/noise ratio for effective computer analysis of the scene on the image detector television spot features. It was found that the probability for a correct allocation of not less than 0,95 and a probability of false selection of point features a scene no more than 0,05 point in the systems analysis stage features the necessary level of signal/noise ratio in the television images must be at least 42 dB. Otherwise, the probability of a false separation point increases scenes features that require additional procedures to improve the reliability of the separation point features scenes. Increased reliability features scene selection in the conditions of intensive uncorrelated noise is possible due to the accumulation of frames of a video sequence of procedures; or accumulation of a set of point features, received the HR video sequence, followed by thresholding. Comparison of methods for increasing the reliability of the features of the scene selection in the conditions of intensive uncorrelated noise. The method sets the accumulation of point features shows higher accuracy of the release point of the scene features compared with the method of signal acquisition with equal amounts of savings. The research results will improve the effectiveness of computer analysis of the scene on the TV picture in the autonomous complexes, local navigation and positioning based on vision systems under intensive uncorrelated noise.

Download PDF

Keywords Detection of point features; signal / noise ratio; a digital TV picture.
References 1. Harris C. and Stephens M. A combined corner and edge detector, Proceedings of the 4th Alvey Vision Conference, 1988, pp. 147-151.
2. Rumyantsev K.E., Kravtsov S.V. Positioning autonomous mobile robot based on measurements onboard digital stereo vision system, International Journal of Robotics Applications and Technologies (IJRAT), July-December 2014, Vol. 2, No. 2, pp. 37-77.
3. Mikolajczyk K. Detection of local features invariant to affine transformations, Ph.D. thesis, Institut National Polytechnique de Grenoble, France, 2002.
4. Gonsales R., Vuds R. Tsifrovaya obrabotka izobrazheniy [Digital Image Processing]: Trans. from English. Moscow: Tekhnosfera, 2005, 1072 p.
5. Gonsales R., Vuds R., Eddins S. Tsifrovaya obrabotka izobrazheniy v srede MATLAB [Digital Image Processing environment MATLAB]: Trans. from English. Moscow: Tekhnosfera, 2006, 616 p.
6. Gorelik S.L., Kats B.M., Kivrin V.I. Televizionnye izmeritel'nye sistemy [Television measuring systems]. Moscow: Svyaz', 1980, 168 p.
7. Duda R., Khart P. Raspoznavanie obrazov i analiz stsen [Detection and Scene Analysis]: Trans. from English. M.: Mir, 1976, 511 p.
8. Kemurdzhian L.A., Gromov V.V., Kazhukalo I.F. i dr. Planetokhody [Planetary], Ed. by L.A. Kemurdzhiana. 2nd ed. Moscow: Mashinostroenie, 1993, 400 p.
9. Moshkin V.I., Titov V.S., Yakushenkov Yu.G. Tekhnicheskoe zrenie robotov [Technical robot vision]. Moscow: Mashinostroenie, 1990, 272 p.
10. Pret U. Tsifrovaya obrabotka izobrazheniy [Digital image processing]: Trans. from English. Moscow: Mir, 1982. Book 1, 312 p.
11. Radiotekhnicheskie i televizionnye sredstva sbora i obrabotki informatsii [Radio engineering and television means of collecting and processing], Sbornik nauchnykh statey [Collection of scientific articles]. Ed. By K.E. Rumyantsev. Taganrog: Izd-vo TRTU, 1998, 162 p.
12. Rekomendatsii MSE-R 500-5 Metodika sub"ektivnoy otsenki kachestva televizionnykh izobrazheniy [Recommendation ITU-R 500-5 Methods of subjective assessment of the quality of television pictures].
13. Rumyantsev K.E., Kravtsov S.V. Analiz izmeritel'nogo prostranstva tsifrovoy televizionnoy stereoskopicheskoy sistemy. Tochechnoe i interval'noe otsenivanie koordinat tochek trekhmernoy stseny [Analysis of measuring space stereoscopic digital television system. Spot and interval estimation of the three-dimensional coordinates of the points of the scene],
Elektrotekhnicheskie i informatsionnye kompleksy i sistemy [Electrical and Information Complexes and Systems], 2011, Vol. 7, No. 3, pp. 38-48.
14. Rumyantsev K.E., Kravtsov S.V. Analiz oshibok izmereniy glubiny tochek trekhmernoy stseny tsifrovoy televizionnoy stereoskopicheskoy sistemoy [Analysis of measurement error of depth points of a three-dimensional scene of digital stereoscopic television system], Radiotekhnika [Radioengineering], 2011, No. 9, pp. 83-93.
15. Rumyantsev K.E., Kravtsov S.V. Issledovanie parametricheskoy svyazi dinamiki mobil'nogo robota i bortovoy binokulyarnoy sistemy tekhnicheskogo zreniya metodom spektral'nogo analiza [Investigation of parametric coupling of the dynamics of the mobile robot and the onboard binocular vision system spectral analysis], Mekhatronika, avtomatizatsiya, upravlenie [Mechatronics, Automation, Control], 2013, No. 9, pp. 15-18.
16. Rumyantsev K.E., Kravtsov S.V. Optimizatsiya vybora par orientirov dlya pozitsionirovaniya po dannym izmereniy tsifrovoy televizionnoy sistemy stereozreniya [Optimization of selecting pairs of reference points for the positioning of the measurement data of digital TV system stereo vision], Elektro-tekhnicheskie i informatsionnye kompleksy i sistemy [Electrical and Information Complexes and Systems], 2012, Vol. 8, No. 4, pp. 12-21.
17. Soyfer V.A. Metody komp'yuternoy obrabotki izobrazheniy [Methods of computer image processing], Ed. by V.A. Soyfera. 2nd ed. – Moscow: Fizmatlit, 2003, 784 p.
18. Forsayt D., Pons Zh. Komp'yuternoe zrenie. Sovremennyy podkhod [Computer vision. Modern Approach]: Trans. from English. Moscow: Izdatel'skiy dom «Vil'yams», 2004, 928 p.
19. Shapiro L., Stokman Dzh. Komp'yuternoe zrenie [Computer vision]: Trans. from English. Moscow: BINOM. Laboratoriya znaniy, 2006, 752 p.
20. Yane B. Tsifrovaya obrabotka izobrazheniy [Digital image processing]: Trans. from English. Moscow: Tekhnosfera, 2007, 584 p.

Comments are closed.