Article

Article title PERSPECTIVE OF DEVELOPMENT FOR MILITARY AND SPECIAL GROUND ROBOTS
Authors V.Yu. Korchak, V.S. Lapshov, I.V. Rubtsov
Section SECTION II. VISION SYSTEMS
Month, Year 10, 2015 @en
Index UDC 681.51: 007.52
DOI
Abstract Robotization of weapons and military equipment is one of the most important areas of improvement in the quality of technical means of armed struggle. In the conditions of modern combined arms combat efficiency of traditional man-machine systems for military use are often inferior to the efficiency of robotic systems. Analysis of the state of robotics in developed countries shows that the main attention is currently given to the creation of robotic tools with increased autonomy. Due to the nature of the tasks solved on the battlefield, they must be able to work in a real situation with partial or total absence of initial information about the environment of operation. The classification of the underlying foreign RTK chassis weight environment their application. A comparative analysis of some domestic and foreign similar samples. Considered are the issues of robotization of the land forces of law enforcement agencies. Given the composition and characteristics of existing ground-based robotic systems for military and special purpose. The main problem of creating a variety of promising models of such systems and discussed their solutions. Describes the basic tactical and technical characteristics (TTX) special foreign RTC. Considered some complexed VS for remote and Autonomous control of mobile RTK. Given Autonomous mobile RTK SN developed in MSTU. N. E. Bauman for use in different environments.

Download PDF

Keywords Mobile robots; system of autonomous control for motion; vision system; ground military and special robots.
References 1. Kalyaev I.A., Rubtsov I.V. Boevym robotam nuzhna programma [Combat robots need a program], Natsional'naya oborona [National Defense], 2012, No. 8 (77), pp. 34-48.
2. Unmanned Ground Systems Roadmap, Robotics Systems Joint Project Office, 2011.
3. Sheremet I.B., Rudianov N.A., Ryabov A.V., Khrushchev V.S., Komchenkov V.I. Obosnovanie semeystva boevykh i obespechivayushchikh robotov dlya boya v gorode [The rationale of the family fighting and supporting robots for combat in the city], Izvestiya YuFU. Tekhnicheskie nauki [Izvestiya SFedU. Engineering Sciences], 2012, No. 3 (128), pp. 37-41.
4. Lapshov V.S., Noskov V.P., Rubtsov I.V., Rudianov N.A., Ryabov A.V., Khrushchev V.S. Boevye i obespechivayushchie roboty v usloviyakh urbanizirovannoy territorii [the Combat and support robots in the conditions of urbanized territories], Izvestiya YuFU. Tekhnicheskie nauki [Izvestiya SFedU. Engineering Sciences], 2011, No. 3 (116), pp. 142-146.
5. Ivanenkov V.V., Kutuzov A.N., Pankov S.A., Rubtsov I.V. Robotizirovannaya sistema okhrana i oborony spetsial'nykh ob"ektov i uchastkov granitsy [Robotic system protection and defense of special objects and parts of the boundary], Vestnik MGTU im. N.E. Baumana. Spets. vypusk «Spetsial'naya robototekhnika i mekhatronika» [Vestnik MGTU im. N.E. Bauman, "Special robotics and mechatronics”], 2012, pp. 5-14.
6. Lapshov V.S., Noskov V.P., Rubtsov I.V. «Opyt sozdaniya avtonomnykh mobil'nykh robototekhnicheskikh kompleksov spetsial'nogo naznacheniya» [the Experience of creating Autonomous mobile robotic systems for special purposes], Vestnik MGTU im. N.E. Baumana». Spets. vypusk «Spetsial'naya robototekhnika i mekhatronika» [Vestnik MGTU im. N.E. Bauman, "Special robotics and mechatronics"], 2011, pp. 7-24.
7. Intellektual'nye sistemy avtomaticheskogo upravleniya [Intellectual systems of automatic control], edited by I.M. Makarova, V.M. Lokhina. Moscow: Fizmatlit, 2001, 576 p.
8. Noskov V.P., Rubtsov I.V. i dr. Reshenie tselevykh zadach kompleksom RTK-vynosnoy punkt STZ [the decision targets the complex RTK-remote item STZ], Izvestiya YuFU. Tekhnicheskie nauki [Izvestiya SFedU. Engineering Sciences], 2015, No. 1 (162), pp. 121-132.
9. Rubtsov I.V., Mashkov K.Yu., Naumov V.N. 185 let MGTU im. N.E. Baumana – sostoyanie i perspektivy razvitiya spetsial'noy robototekhniki [The 185 years of the Bauman MSTU. N.E. Bauman – the state and prospects of development of special robotics], Sbornik materialov Desyatoy Vse-rossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii «Perspektivnye sistemy i zadachi upravleniya» [Collection of materials of the Tenth all-Russian scientific-practical conference "Advanced systems and control problems”], 2015, No. 1, pp. 247-255.
10. Rubtsov I.V., Mashkov K.Yu., Naumov V.N. Modernizatsiya ustarevshikh VVT kak odin iz putey razvitiya sovremennoy robototekhniki [the Modernisation of outdated IWT as one of the ways of development of modern robotics], Izbrannye trudy Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii «Perspektivnye sistemy i zadachi upravleniya» [Selected works of all-Russian scientific-practical conference "Advanced systems and control problems"], 2015, Vol. I, pp. 51-59.
11. Rubtsov I.V. Voprosy sostoyaniya i perspektivy razvitiya otechestvennoy nazemnoy robototekhniki voennogo i spetsial'nogo naznacheniya [the state and prospects of development of Russian surface robotics military and special purpose], Izbrannye trudy Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii «Perspektivnye sistemy i zadachi upravleniya [Selected works of all-Russian scientific-practical сonference "Advanced systems and control problems], 2015, Vol. 2, pp. 64-71.
12. Noskov V.P., Rubtsov I.V. i dr. Klyuchevye voprosy sozdaniya intellektual'nykh mobil'nykh robotov [Key issues in the creation of intelligent mobile robots], Vestnik MGTU. Ceriya «Mashinostroenie» [Vestnik MGTU, series "Engineering"], 2013, pp. 107-118.
13. Mashkov K.Yu., Rubtsov V.I., Fedorenkov A.P. Logika razvitiya i obosnovaniya taktiko-tekhnicheskikh kharakteristik nazemnykh mobil'nykh robototekhnicheskikh sredstv obespecheniya boevykh deystviy Sukhoputnykh voysk [the Logic of the development and justification of the performance of the terrestrial mobile robotic tools to combat operations of Ground troops], Vestnik MGTU. Ceriya «Mashinostroenie» [Vestnik MGTU, series "Engineering"], 2013, pp. 93-99.
14. Kraylyuk A.D., Komchenkov V.I., Ivlev A.A., Yurin A.D. Osnovy kontseptsii razvitiya robototekhniki voennogo naznacheniya do 2030 g. [the foundations of the concept of development of robotics for military purposes up to 2030], Mekhatronika, avtomatizatsiya, upravlenie [Mechatronics, Automation, Control], 2009, No. 3, pp. 10-16.
15. Agamalyan V.A., Kalinina E.S., Simanov S.E., Tsarichenko S.G. O sozdanii edinoy sistemy gruppovogo upravleniya robototekhnicheskimi kompleksami [On creation of unified system of group control robotic systems], Robototekhnika i tekhnicheskaya kibernetika [Robotics and technical Cybernetics], 2014, No. 2 (3), pp. 37-39.
16. Lapshov V.S. Tekhnologii virtual'noy real'nosti dlya boya v gorode s primeneniem nazemnykh mobil'nykh robototekhnicheskikh kompleksov [Virtual reality Technologies for combat in the city with the use of terrestrial mobile robotic systems], Izvestiya YuFU. Tekhnicheskie nauki [Izvestiya SFedU. Engineering Sciences], 2013, No. 3 (140), pp. 63-70.
17. Kalyaev I.A., Kapyastyan S.G. Gruppovoe upravlenie robotami: problemy, resheniya [Group control robots: problems, solutions], Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Mashinostroenie. Spetsial'nyy vypusk «Spetsial'naya robototekhnika i mekhatronika» [News of higher educational institutions. Engineering. A special edition of "Special robotics and mechatronics"], 2011, pp. 7-13.
18. Stankevich L.A., Yurevich E.I. Perspektivy sozdaniya iskusstvennogo razuma v robototekhnike [the prospects of creating artificial intelligence in robotics], Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Mashinostroenie. Spetsial'nyy vypusk «Spetsial'naya robototekhnika i mekhatronika» [News of higher educational institutions. Engineering. A special edition of "Special robotics and mechatronics"], 2011, pp. 13-17.
19. Burenok V.M. Osnovnye napravleniya i perspektivy sozdaniya avtomatizirovannykh sistem upravleniya razvitiem vooruzheniya, voennoy i spetsial'noy tekhniki [the Main directions and prospects of creation of automated systems of management of development of armament, military and special engineering], Mekhatronika, avtomatizatsiya, upravlenie [Mechatronics, Automation, Control], 2009, No. 3, pp. 4-10.
20. Aleksandrov A.A., Rubtsov I.V., Fedorov I.B. Sostoyanie i perspektivy razvitiya spetsial'noy robototekhniki. Oruzhie naslediya pobedy [the State and prospects of development of special robotics", 2015, "the Weapons legacy of the victory]. Moscow: Izdatel'skiy dom «Oruzhie i tekhnologii», 2015, pp. 976-989.

Comments are closed.