Article

Article title RESEARCH OF THE EFFECT OF NONLINEAR BIOLOGICAL ENVIRONMENT VOLUMETRIC PARAMETERS ON THE DISTRIBUTION OF THE MEDIUM PARTICLES OSCILLATORY VELOCITY
Authors A. Yu. Varenikova, N. N. Chernov
Section SECTION II. METHODS OF DIAGNOSIS OF THE ECOLOGICAL STATE
Month, Year 08, 2017 @en
Index UDC 534.7
DOI 10.23683/2311-3103-2017-8-98-106
Abstract The increase of informativity of ultrasound imaging techniques is an urgent task, which will help to identify the pathology of internal structures at an early stage of their formation. A possible solution to this problem is to build image of the object through the rehabilitation of the distribution pattern of the acoustic nonlinearity parameter, whose sensitivity is slightly higher to changes in the structure of the biological environment than other acoustic characteristics. An important task is a selection of the acoustic wave parameter, which characterizes the distribution of nonlinearity in the examined object. In this paper we propose to use the medium particles oscillatory speed as such a parameter. Due to the known relationship between the the medium particles vibrational speed υ and acoustic pressure p the value distribution of the vibrational velocity can be reconstructed, obtaining at the output the distribution of the acoustic pressure values in the studied object. Despite the noted dependence of vibrational velocity on acoustic pressure it is also proposed to use as an additional parameter the dependence of medium particles vibrational velocity on acoustic pressure ρ and the speed of sound c. Records of these indicators will provide additional information about the structure of the object. To solve the set tasks the dependency of the the volumetric parameters of medium particle velocity distribution on nonlinear biological environment, such as acoustic pressure, density, speed of sound taking into account nonlinear effects, has been studied. The paper shows the mathematical expression specifying dependencies of the volumetric parameters from the particle velocity of the medium. Given are the results of modeling the influence of these parameters on the vibrational particle velocity for the three non-linear biological environments, characterized by different value of the nonlinearity parameter of water, whole blood, homogenized liver. The nature of the required mathematical expressions is shown. The obtained dependences of the parameters on the the medium particle velocity taking into account the influence of nonlinear processes will allow restoring the distribution pattern of the nonlinearity parameter of biological environment and characterizing the structure of the studied object.

Download PDF

Keywords Non-linear parameter of acoustic pressure; density; speed of sound; nonlinear biological environment; oscillatory velocity; medium particles.
References 1. Varenikova A.Yu., Chernov N.N. Vizualizatsiya vnutrennikh struktur bioob"ektov na osnove nelineynogo vzaimodeystviya ul'trazvukovykh voln so sredoy [Visualization of internal structures of biological objects based on nonlinear interaction of ultrasonic waves with the envi-ronment], Nauchno-prakticheskaya konferentsiya «Nelineynaya akustika-50»: Sb. trudov [Scientific-practical conference "Nonlinear acoustics-50". The collection of works]. Taganrog: Izd-vo YuFU universiteta, 2015, 252 p.
2. Varenikova A.Yu., Chernov N.N. Vizualizatsiya vnutrennikh struktur bioob"ektov na osnove
2-y garmoniki ul'trazvukovykh voln [Visualization of internal structures of biological objects on the basis of 2nd-harmonic ultrasonic waves], Nauchno-prakticheskaya konferentsiya «Nelineynaya akustika-50»: Sb. trudov [Scientific-practical conference "Nonlinear acoustics-50". The collection of works]. Taganrog: Izd-vo YuFU, 2015, pp. 166-170.
3. Varenikova A.Yu., Chernov N.N. Issledovanie deformatsii profilya akusticheskoy volny v biologicheskikh tkanyakh metodami graficheskogo analiza [tudy of the strain profile of the acoustic wave in the biological tissues by the methods of graphical analysis], XIV Vserossiyskaya nauchno-tekhnicheskaya konferentsiya «Meditsinskie informatsionnye sistemy MIS-2016», 19-22 dekabrya 2016, g. Taganrog [XIV all-Russian scientific-technical conference "Medical information systems MIS-2016", December 19-22, 2016, Taganrog], pp. 174-186.
4. Varenikova A.Yu., Chernov N.N. Issledovanie prokhozhdeniya akusticheskoy volny v biologicheskikh zhidkostyakh s vysokoy nelineynost'yu [Study of passage of acoustic waves in biological fluids with high nonlinearity], V Vserossiyskaya molodezhnaya shkola-seminar «Innovatsii i perspektivy meditsinskikh informatsionnykh sistem IPMIS-2016», 19-22 dekabrya 2016, g. Taganrog [V all-Russian youth school-seminar "Innovations and prospects of medical information systems IPMI-2016", December 19-22, 2016, Taganrog], pp. 69-72.
5. Varenikova A.Yu., Laguta M.V. Monitoring sostoyaniya pribrezhnykh zon okeana metodom nelineynoy akusticheskoy tomografii [Monitoring of the state of the coastal zones of the ocean by the method of nonlinear acoustic tomography], Mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya «Sovremennye tekhnologii i razvitie politekhnicheskogo obrazovaniya»: Sb. trudov. 19-23 sentyabrya 2016, g. Vladivostok [International scientific conference "Modern technologies and development of Polytechnic education." The collection of works. 19-23 September 2016, Vla-divostok], pp. 743-746.
6. Laguta M.V.. Varenikova A.Yu., Chernov N.N. K voprosu o postroenii skhem vizualizatsii tomogramm na osnove nelineynoy akustiki [The question of constructing visualizations of the tomograms on the basis of nonlinear acoustics], XIV Vserossiyskaya nauchno-tekhnicheskaya konferentsiya «Meditsinskie informatsionnye sistemy MIS-2016», 19-22 dekabrya 2016, g. Ta-ganrog [XIV all-Russian scientific-technical conference "Medical information systems
MIS-2016", December 19-22, 2016, Taganrog], pp. 213-225.
7. Varenikova A.Yu., Laguta M.V., Chernov N.N. Izmerenie nelineynogo parametra metodom konechnykh amplitud [Measurement of the nonlinearity parameter with finite amplitudes],
V Vserossiyskaya molodezhnaya shkola-seminar «Innovatsii i perspektivy meditsinskikh informatsionnykh sistem IPMIS-2016», 19-22 dekabrya 2016, g. Taganrog [V all-Russian youth school-seminar "Innovations and prospects of medical information systems IPMI-2016", December 19-22, 2016, Taganrog], pp. 80-84.
8. Burov V.A., Kryukov R.V., Rumyantseva O.D., Shmelev A.A. Problemy ispol'zovaniya nelineynykh kollinearnykh protsessov v akusticheskoy tomografii tret'ego poryadka [Problems of nonlinear collinear processes in acoustic tomography of the third order], Akusticheskiy zhurnal [Akusticheskij zhurnal], 2012, Vol. 58, No. 1, pp. 57-79.
9. Burov V.A., Zotov D.I., Rumyantseva O.D. Vosstanovlenie prostranstvennykh raspredeleniy skorosti zvuka i pogloshcheniya v fantomakh myagkikh biotkaney po eksperimental'nym dannym ul'trazvukovogo tomografirovaniya [the restoration of the spatial distributions of sound velocity and absorption in the phantom of the soft tissues according to the experimental data of ultrasonic tomographybased], Akusticheskiy zhurnal [Akusticheskij zhurnal], 2015, Vol. 61, No. 2, pp. 254-273.
10. Burov V.A., Shmelev A.A. Chislennoe i fizicheskoe modelirovanie protsessa tomografirovaniya na osnove akusticheskikh nelineynykh effektov tret'ego poryadka [Numerical and physical modeling of the process of tomographybased based on acoustic nonlinear effects of the third order], Akusticheskiy zhurnal [Akusticheskij zhurnal], 2009, Vol. 55, No. 4-5, pp. 466-480.
11. Gusev V.A., Makov Yu.N. Spektral'noe predstavlenie resheniya kubichno-nelineynogo uravneniya prostoy volny Rimana [Spectral representation of solution of the cubic-nonlinear equations simple Riemann waves], Akusticheskiy zhurnal [Akusticheskij zhurnal], 2010,
Vol. 56, No. 5, pp. 591-596.
12. Gong X, Liu X., Zhang D. Study of third-order nonlinear parameter C/A for biological specimens, Nonlinear Acoustics – Fundamental and Applications (Proceedings of 18th International Symposium on Nonlinear Acoustics). Ed. Enflo B.O., Hedberg C.M., and Kari L, Melville, New York: American Institute of Physics, 2008, pp. 444-447.
13. Burov V.A., Zotov D.I., Rumyantseva O.D. Vosstanovlenie prostranstvennykh raspredeleniy skorosti zvuka i pogloshcheniya v myagkikh biotkanyakh po model'nym dannym ul'trazvukovogo tomografirovaniya [Reconstruction of spatial distributions of sound velocity and absorption in soft biological tissues according to the model data of ultrasonic tomographybased], Akusticheskiy zhurnal [Akusticheskij Zhurnal], 2014, Vol. 60, No. 4,
pp. 443-456.
14. Ruiter N.V., Zarf M., Hopp T., Dapp R., Gobel G. 3D ultrasound computer tography (USCT), European Radiolog. 2009, Vol. 19. Suppl. 4, pp. S913-S918.
15. Gong, X., Zhang, D., Liu, J., Wang, H., Yan, Y. and Xu, X. Study of acoustic nonlinearity pa-rameter imaging methods in reflection mode for biological tissues, Acoustical Society of America, 2004, pp. 1819-1825.
16. Burov V.A., Shmelev A.A., Kryuklv R.V., Rumyantseva O.D. Rol' nelineynykh vzaimodeystviy v akusticheskoy tomografii tret'ego poryadka, Akusticheskiy zhurnal [Akusticheskij Zhurnal], 2015, Vol. 61, No. 6, pp. 669-684.
17. Burov V.A., Evtukhov S.N., Tkacheva A.M., Rumyantseva O.D. Akusticheskaya tomografiya nelineynogo parametra s pomoshch'yu malogo chisla preobrazovateley [Acoustic tomography of the nonlinear parameter by means of the small number of converters], Akusticheskiy zhurnal [Akusticheskij Zhurnal], 2006, Vol. 52, No. 6, pp. 760-776.
18. Rudenko O.V. Nelineynye volny: nekotorye biomeditsinskie prilozheniya [Nonlinear waves: some biomedical applications], Uspekhi fizicheskikh nauk [Uspekhi Fizicheskikh nauk], 2007, Vol. 177, No. 4, pp. 374-383.
19. Kim D.Y., Lee J.S., Kwon S.J., Song T.K. Ultrasound second harmonic imaging with a weighted chirp signal // IEEE Ultrasonics symposium. – 2001. – P. 1477-1480.
20. Duck F.A. Nonlinear acoustic in diagnostic ultrasound // Ultrasound in Med. & Biol. – 2002.
– Vol. 28, No. 1. – P. 1-18.

Comments are closed.